Coffee Lover

อบรมกาแฟระดับสูง 4 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟ หรือศึกษาเทคนิคการชงกาแฟชั้นสูง รู้จักวิธีและเทคนิคการเลือก คัด บด ชง กาแฟที่ถูกต้องและกระบวนการทุกอย่างที่จะทำให้ร้านคุณมีกาแฟชั้นยอด

จำนวนวัน: 
4 วัน
ค่าใช้จ่าย: 
6,000 บาท
สถานที่: 
ThirdPlace Club
ติดต่อสอบถาม: 
02-714-7929 #401,402
วันรายละเอียด
วัน: 
1
รายละเอียด: 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ
- การชั่ง ตวง วัดปริมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ ระบบเครื่องกรองน้ำ และน้ำที่ใช้ในการชงกาแฟ
- วิธีการชงกาแฟเบื้องต้น เพื่อพัฒนาไปสู่การชงกาแฟแบบต่าง ๆ
- ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
- การเลือกใช้เครื่องทำกาแฟและวิธีการบำรุงรักษาเครื่อง
- ทำความรู้จักเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดในเชิงลึกยิ่งขึ้น
- เทคนิคการปรับผงกาแฟเพื่อให้ได้ Perfect shot
- หลากหลายวิธิชงเครื่องดื่มต่าง ๆ ในร้านกาแฟ
- วิธีการตีฟองนมให้เนียน

วัน: 
2
รายละเอียด: 

- ฝึกปฏิบัติการชงกาแฟและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ด้วยเครื่อง commercial

วัน: 
3-4
รายละเอียด: 

- ฝึกชงเครื่องดื่มต่าง ๆ อย่างไม่จำกัด
- สัมผัสประสบการณ์จากการเป็น Barista จริง
- เรียนรู้ขั้นตอนและทดลองเปิด-ปิดร้านด้วยตนเอง

ผู้สอนประสบการณ์
ผู้สอน: 
คุณจารุวรรณ ทองนาโพธิ์